דף הבית / כללי / דיגום מים

דיגום מים

מים נמצאים סביבנו כל הזמן. פעמים רבות אנחנו כלל לא מודעים לכך, אבל אנחנו משתמשים בהם לשתייה, בישול, כביסה, ניקיון ורחצה כשאנו בבית; לחקלאות שמביאה אל שולחננו פירות וירקות ואשר מהווה חלק חשוב מאוד מן המאזן האקולוגי; להשקיית בעלי חיים ולגידול יצורים ימיים שמהם ניתן להפיק שורה ארוכה של מוצרים שימושיים.

אנו רוחצים במים בהנאה כשאנו הולכים לים, לבריכה או לנחל; אנו שוטפים בעזרתם את הרכב, ולעיתים אף משתמשים בכוח המים כדי להניע מפעלים שלמים.

זיהום באחד ממקורות המים המשמשים אותנו לכל כך הרבה צרכים עלול להמיט נזקים רבים, החל מפגיעה באיכות החיים ועד אי יכולת לשרוד. במקרים חריפים במיוחד, פגיעה בהווה באיכות של מי תהום, למשל, עלולה להשפיע על דורות עתידיים (ממש כפי שאנו משלמים היום על חוסר המודעות הסביבתית שאפיינה את מדינת ישראל בעשורים הראשונים שלאחר הקמתה).

זו הסיבה בעטיה נקבעו תקנות שונות באשר לאיכות המים וחשוב מאוד לשמור עליהן. על מנת לוודא שאיכות המים עולה בקנה אחד עם דרישות בריאותיות מגוונות, הן לצרכי האדם והן לצרכיהם של בעלי החיים והצמחייה, ניתן לבצע מעת לעת, באופן שגרתי או בעת הצורך, תהליך המגונה דיגום מים.

מהו דיגום מים?

לכל סוג מים, על פי אופן השימוש בו, נקבעו פרמטרים שונים המשמשים למעקב אחר איכותו. זו הסיבה, למשל, שניתן להשקות במי קולחין אבל לא לשתות אותם. פרמטרים אלה נמדדים בשטח או במעבדה, ולפיהם נקבע האם מדובר במקור מים שניתן להשתמש בו עבור צרכים מסוימים או לא.

התהליך פשוט: דוגם מוסמך מגיע למאגר מים, או באופן תקופתי לבדיקה שגרתית או על פי הזמנה במקרה שיש חשש לזיהום. לכל סוג מקור מים יש נהלים ברורים וקפדניים של משרד הבריאות באשר לדרך נטילת הדגימה, אחסונה ושינועה אל המעבדה – ושם מתבצעות שלל בדיקות ואנליזות בהתאם לצורך ולסוג המים הנבדק.

לכל דגימה הניטלת ממקור מים כלשהו ניתן לערוך סדרה של בדיקות. ניתן למשל לערוך דיגום בקטריאלי (שמטרתו לאתר חיידקים במי שתיה), דיגום כימי (המחפש חומרים מסוכנים כגון חומרי הדברה, מתכות, חומרים נדיפים ועוד), דיגום בריכות שחיה (בדיקה של רמות כלור, עכירות, חומציות וכדומה), דיגום מי ים ונחלים (לאיתור בקטריות העלולות לגרום למחלות כמו סלמונלה ודיזנטריה). יש גם בדיקות נוספות שניתן לעשות ככל שעולה הצורך לכך, אם כי לא נהוג לבצע את כל הבדיקות לכל דגימה משיקולי עלויות ומשאבים.

מה עושים עם התוצאות?

אם דגימת מים מסוימת נבדקה ונמצאה מזוהמת, יש לבצע סדרת תהליכי טיפולים במים, לרבות ניקיונם ושיקומם, על מנת שיהיה אפשר להמשיך ולעשות בהם שימוש עתידי.

במקרים מסוימים פירוש הדבר עצירה מוחלטת של שימוש במקור המים וחיפוש מקורות אחרים. רק לאחר שבוצע טיפול יסודי במים ונקבע כי איכותם שבה לעמוד בפרמטרים שנקבעו בתקנות ניתן להמשיך ולעשות בהם שימוש כבעבר.