דף הבית / תחומים / שיקום קרקע ומים/ שיקום קרקע במתקן טיפול (Ex-Situ)

שיקום קרקע במתקן טיפול (Ex-Situ)

חברת LDD מבצעת שיקום ביולוגי של קרקעות המזוהמות על ידי חפירת הקרקע המזוהמת והסרתה להמשך טיפול ביולוגי בסמוך לאתר המזוהם על-גבי תשתית מתאימה ( On Site ) או באתר טיפול ייעודי-מורשה דוגמת זה המופעל על ידי ביוסויל בנאות חובב (Ex Situ) .

שיקום קרקע במתקן טיפול הינו פתרון אולטימטיבי לאתרי בנייה ולאזורי פיתוח נדלני חדש אשר מעוניינים את המפגע ולהמשיך בפיתוח בהתאם ללוחות הזמנים המתוכננים. במסגרת הטיפול הביולוגי, מיוצרים תנאים אופטימליים (חמצן, לחות וחומרי הזנה) כדי לאפשר פעילות אירובית של המיקרואורגניזמים לפירוק המזהמים המצויים בקרקע עד להגעה לערכי סף בכפוף להנחיות המשרד להגנת הסביבה.

יתרונות השיקום במתקן טיפול:

  • מזעור השפעה תפעולית על האתר וחזרה מידית לשגרת הפעילות באתר ממנו הוסרה הקרקע המזוהמת היות והשיקום מתבצע במיקום אחר.
  • מניעת התפשטות הזיהום היות והקרקע המזוהמת מאוחסנת.
  • שיקום יעיל כיון שמיוצרת סביבה מבוקרת ומיטבית לפעילות החיידקים.

הטיפול בקרקעות מזוהמות משלב טכנולוגיות טיפול חדשניות, שנועדו לשפר את יעילות הטיפול ולקצר את משכו.

שיטות הטיפול המקובלות:

טיפול ביולוגי

טיפול תרמי

טיפול ביולוגי

פירוק מזהמים אורגנים באמצעות מיקרואורגניזמים.

  • הטיפול הביולוגי יעיל לפירוק מזהמים כגון דלקים וחומרים קשי פירוק, למשל, הודפים וחומרי נפץ.
  • הטיפול מיושם על ידי יצירה וקיום של תנאים אופטימאליים הדרושים לפעילות המיקרואורגניזמים.
סוג המזהם + ריכוזי המטרה + משך השיקום הנדרש 
 = 
נוטריינטים + תנאי הלחות + pH +  טמפרטורה + חמצן

טיפול תרמי

  • נידוף מזהמים בערימה באמצעות חימום לטווח טמפ' של מאות מעלות צלסיוס
  • ניתוב הגזים למערך SVE הכולל פירוקם למרכיבים שאינם מזהמים ביחידות טיפול ייעודיות

עם סיום הטיפול בקרקע, נעשה בה שימוש חוזר כתחליף לחומרי גלם חדשים