שיקום מי תהום

מאז שנת 1998, חלק ניכר מפעילות חברת LDD  מתרכז באיתור, תיחום, ניטור וטיפול במקורות זיהום אפשריים בכדי למנוע זיהום מי תהום.

החברה מתמחה בטיפול ממוקד בגורמי הזיהום באתרים בהם נחשפו קרקעות ומי תהום לחומרים מזהמים.

לנוכח חשד לזיהום נבצע:

  • איתור מזהמים
  • תיחום תלת ממדי של המזהמים בקרקע ובמי התהום
  • הגדרת הסיכונים לאדם ולסביבה
  • טיפול במוקדי הזיהום.

פעולות אלו מבוצעות בכדי למנוע או לעכב את הגעת המזהמים בחלחול דרך הקרקע לאקוויפר ולבארות מי השתייה. במידה ונמצא זיהום במי התהום, יבוצעו פעולות להגדרת משרעת הריכוזים, כליאת פלומת הזיהום באמצעים פיזיים כגון שאיבת מי תהום במוקד והפחתה אקטיבית של ריכוזי המזהמים במוקד הזיהום (מפעלים, תחנות דלק וכו’) במי התהום באופן שימנע מחומרים אלו לנדוד לעבר בארות הפקה ובכדי לאפשר הגנה מרבית על בארות מאוימות (כאלו שהתגלו בהם ריכוזים נמוכים של מזהמים).

על בסיס ממצאי חקירת מי תהום מקיפה, ניתן לחלק את האזורים במי התהום שהושפעו מזיהום לשניים:

  • אזור המוקד, בו מתקיימת חדירת מזהמים מהתווך הלא רווי אל האקוויפר או שבו קיימות עדשות מרוכזות נפרדות של מזהם (עדשות כאלו אופייניות לדלקים או לממסים אורגנים מוכלרים) המהוות מקור מתמשך של זיהום במי התהום.
  • תימרת זיהום מדוללת ונרחבת ביחס למוקד, במורד זרימת מי התהום באקוויפר.


בין שני האזורים המאפיינים התפשטות זיהום באקוויפר, קיימים הבדלים של סדרי גודל בריכוזיהם של המזהמים. לפיכך נודעת חשיבות להגדרה מיטבית של פלומת הזיהום ומוקד הזיהום.

אופן שיקום מי התהום נקבע בהתאם לסוג האתר והמזהמים:

 

"הפחתת המוקד" Source Reduction

שאב וטפל" Pump & Treat

"הפחתת המוקד" Source Reduction

הגישה הרווחת לטיפול בריכוז גבוה של מזהמים בקרקע ובמי התהום.

שיקום מקור הזיהום במי תהום, מבוצע באמצעים המאפשרים הזרמה, הזרקה או סחרור של ריאגנטים כגון מחמצנים או מחזרים לאקוויפר (IN-SITU). הראגנטים מפרקים את המזהם בתהליכים כימיים, באופן ישיר או עקיף. לעיתים, רותמים ומעודדים חיידקים הקיימים באופן טבעי באקוויפר לפירוק מזהמי המטרה על ידי אספקה ישירה למי התהום של הגורמים המאיצים התרבותם.

גורמים אלו יכולים להיות אספקת חמצן מומס, מימן מומס, נוטריינטים, תורמי אלקטרונים כאמולסיות ושימור התנאים האופטימליים לפירוק מזהמי המטרה.

שאב וטפל" Pump & Treat

שיטה רווחת לטיפול בזיהום במי תהום.

יתרון השיטה, ביצירת אזור השפעה הידראולי באמצעות שאיבה רציפה או קצובה של מי התהום, המבוסס על מודל מתמטי לפיו נמנע את התפשטות הזיהום. הטיפול במי התהום המזוהמים נעשה באמצעות מערכת על קרקעית (EX-Situ) שיכולה לשלב מספר טכנולוגיות לטיפול במספר מזהמים.

בהתאם לסוג, נפח וקצב הטיפול הנדרש, נקבע תמהיל טכנולוגי מיטבי להשגת המטרות.

טכנולוגיות אלו כוללות:

  • נידוף במכחש
  • ספיחה בשרפים ייעודיים
  • חימצון מתקדם
  • ביוריאקטורים