סקר קרקע

סקר הקרקע הוא הכלי החשוב ביותר לצורך מיפוי תת הקרקע וזיהומי קרקע.

רמת הפירוט ואמינות המידע המתקבל בסוף התהליך תלויה ביכולת הניתוח המרחבי של יועץ הסביבה, והיכרותו המעמיקה עם אופי המזהמים ומבנה חתך הקרקע באתר. LDD מבצעת סקרי קרקע מאז שנת 1998, בטרם הופיעו ההנחיות הראשונות מטעם המשרד להגנת הסביבה, ומעסיקה עשרות מומחי סביבה, מהנדסים והידרוגיאולוגים – כולם בעלי הסמכה לדיגום קרקע. LDD היא הבעלים של חברת הקידוחים BioTerra שבבעלותה מכונת קידוח מסוג AMS VTR9700 המאפשרת לקדוח ולדגום קרקע בתוואי שטח משתנים ומורכבים ועד לעומק של 20 מ’ מתחת לפני השטח.

סקר גז קרקע

באופן כללי מטרת סקר גז קרקע היא למקד ולאפיין את הזיהום באופן מדויק וספציפי וזאת על מנת לצמצם ללקוח הקצה את אחוז השטח שבו יצטרך לבצע קידוחים ולוודא מה מסתתר מתחת לפני הקרקע.

סקר קרקע לפני בנייה

סקר קרקע הוא תהליך חשוב ומהותי לפני תחילת בנייה. הוא מאפשר לוודא מה נמצא מתחת לפני הקרקע, ובכך, למנוע בזבוז משאבים מיותרים במקרה שבו הקרקע מזוהמת.

קרקעות מזוהמות

קרקעות מזוהמות הן קרקעות כאשר חומר זר, כזה שאינו מצוי באופן טבעי בקרקע ומסכן את האדם והסביבה, חודר אליה בדרכים שונות ומצטבר באופן חד פעמי או לאורך הליך ארוך טווח.

בארץ קיימים אתרים רבים החשודים בזיהום קרקע בהם מעל לאלף תחנות תדלוק ציבוריות ופנימיות, אתרי תעשייה, מחנות צבא, מפעלים ביטחוניים, מטמנות ועוד. סקרי הקרקע מבוצעים במגוון רחב של תוואי שטח: בנויים וחשופים, בסביבה אורבנית וטבעית, במפעלים, תחנות דלק, נכסי נדל”ן ועוד.

על מנת לקבוע האם קרקע מזוהמת ומחייבת טיפול נדרש:

  • לאפיין את סוג הקרקע
  • לסווג ולכמת את הזיהום המוכל בנקבובי הקרקע
  • להעריך באמצעות מתודולוגיות מוסכמות האם קיים סיכון לאדם ולסביבה המצויים בקרבה
  • לנתח מהם דרכי הגישה של המזהמים לאותם קולטנים
  • להעריך את הסיכויים לפגיעה בקולטנים

תוצר הסקר הוא תמונת מצב מרחבית מייצגת של תת הקרקע הכוללת את מבנה הקרקע הטבעי וריכוז המזהמים בקרקע. בתום הסקר ניתן להעריך האם נדרשת הרחבת החקירה באתר במסגרת סקר קידוחים או אפיק חקירה אחר, ולתמוך ראייתית האם הקרקע נקייה מזיהום. דו”ח ממצאים מפורט מוגש לעיון הלקוח ומאפשר לו לפעול מול המשרד להגנת הסביבה או גורמים אחרים רלוונטים לצורך קבלת אישורים והיתרים, הנדרשים לצורך החלת השימוש בקרקע לצרכים שונים.

LDD הינה מעבדה מוסמכת לדיגום קרקע בעלת תקן ISO17025 מטעם “הרשות הלאומית להסמכת מעבדות”, בעלת ניסיון עשיר של מאות סקרי קרקע ואלפי ימי דיגום בשדה.