סקר היסטורי

סקר היסטורי (Phase I)מבוצע על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה, באתרים אשר בהם או בסביבתם הקרובה התקיימו בעבר או בהווה פעילויות תעשייתיות (ידועות ושאינן ידועות), שהינן בעלות פוטנציאל זיהום קרקע, גז קרקע ו/או מי תהום

מטרת הסקר ההיסטורי הנה למפות את פוטנציאל זיהום הקרקע ומי התהום באתר בהתאם לשימושי הקרקע בו ובסביבתו לאורך השנים ובהווה.

מעקב אחר שינויים ופעילויות באתר באמצעות ניתוח תצלומי אוויר לאורך השנים

מתי נבצע סקר היסטורי?

  •  דרישות המשרד להגנת הסביבה – במסגרת תנאים ברישיון עסק, היתר רעלים, הליכי תכנון ובניה.
  • דרישה פרטנית במקרה של חשד לזיהום כתוצאה מהפעילות באתר.
  • דרישה מגוף פרטי, לרוב כחלק מבדיקת נאותות טרם ביצוע עסקת נדל”ן, וזאת במטרה לאשר כי לא קיים פוטנציאל זיהום קרקע שעלול להשפיע על העסקה ולגרום לחבויות סביבתיות ומשפטיות שיוטלו על רוכש הקרקע.

הסקר ההיסטורי הנו השלב הראשוני בחקירה הסביבתית המאפשר הבנה של פוטנציאל הזיהום באתר והחקירות הסביבתיות שידרשו בעתיד – היקף החקירות, העלויות ומשך הזמן שיידרש לבצען. ברוב המקרים מסתיים הסקר ההיסטורי בהמלצה לדיגום הקרקע, גז הקרקע ו/או מי התהום במטרה לאמת או להזים את החשד לזיהום שעלה בממצאיו.

ביצוע סקר היסטורי בצורה יסודית על ידי גורם בעל ניסיון מקצועי, מסייע במיקוד החקירה הסביבתית העתידית באתר ובכך מייעל את תהליכי החקירה הסביבתית ומביא לחסכון כספי ולצמצום לוחות הזמנים.

אורן רינת

מנהל תחום: אורן