סקר גז קרקע

LDD היא חלוצה בתחום סקרי גז קרקע והייתה הראשונה לבצע סקר גז קרקע בישראל בתחילת שנות האלפיים. מאז, LDD שיפרה, פיתחה וייבאה מגוון רחב של שירותים הנדרשים לתכנון ויישום סקרי גז קרקע באתרים מזוהמים, המותאמים לדרישות הייחודיות של כל אתר ומשפרים את איכות ויעילות השירות הניתן ללקוח. LDD ביצעה מאות סקרי גז קרקע וכפועל יוצא צברה מומחיות ונסיון רב מכל חברה אחרת בישראל בתחום.

מתי נבצע סקר גז קרקע?

סקר גז קרקע הוא שלב ראשוני בחקירה הסביבתית של אתר מזוהם. על פי רוב הוא יבוצע לאחר סקר היסטורי בו זוהו מוקדי זיהום פוטנציאליים.

מטרת סקר גז קרקע:

למקד, לתחום ולאפיין את הזיהום באתר באופן מדויק יותר ובכך לצמצם ללקוח למינימום את אחוז השטח באתר בו תדרש חקירה מתקדמת שיכולה לכלול קידוחים ולקיחת דוגמאות מעבדה.

קראו עוד בכתבה: דיגום גזי קרקע פסיבי ואקטיבי

קראו עוד בכתבה: סקר קרקע

דיגום גז קרקע בשיטות אקטיביות

גז קרקע פסיבי

דיגום גז קרקע בשיטות אקטיביות

סקר גז קרקע אקטיבי משמש לזיהוי חדירת גזי קרקע למבנים קיימים או למבנים לקראת בניה. גזי קרקע במבנים הינה תופעה נפוצה בשל זליגתם מחללים תת-קרקעיים דרך מערכות האוורור. גזים מזהמים יכולים להצטבר בתוך המבנה עד לריכוז המהווה סכנה בריאותית לשוהים במבנה.

חברת LDD  מבצעת סקרי גז קרקע בשיטות אקטיביות TO-15 לפי הנחיות המשרד להגנת הסביבה.

החברה מוסמכת לקידוח ולדיגום גז קרקע אקטיבי למטרות איכות סביבה לתקן ISO17025  מאת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

גז קרקע פסיבי

נערוך סקר גז קרקע פסיבי למיפוי אזורים מזוהמים בהם המידע ההסיטורי חלקי ואינו ממוקד, או לא קיים מידע כלל.

הסקר מבוצע על ידי הטמנה של דוגמי גז קרקע פסיביים בתוך הקרקע לשבועיים בפריסה אחידה באתר.

הפריסה השיטתית מאפשרת מיפוי ותחימה של מוקדי זיהום בקרקע, בעלות נמוכה וללא ביצוע קידוחי קרקע ולקיחת דוגמאות.

תוצר סקרי גז הקרקע הינו מפה דו-ממדית המציגה בצורה גרפית את מוקדי הזיהום בגז הקרקע. סקרי גז הקרקע הפסיביים מבוצעים בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה וה-EPA  האמריקאי.

החברה מוסמכת לקידוח ולדיגום גז קרקע אקטיבי למטרות איכות סביבה לתקן ISO17025  מאת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.