דף הבית / תחומים / הידרולוגיה ומשאבי מים/ ניהול דינמי של מערכות נגר עירוניות

ניהול דינמי של מערכות נגר עירוניות

מערכות הניקוז העירוניות בישראל אינן נותנות מענה לארועי גשם קיצוניים הפוקדים את אזורינו. כתוצאה מי נגר עילי לא מנוהלים כמשאב מים ואלו גורמים להצפות והופכים למפגע סביבתי לסדר היום האזרחי. בשני העשורים האחרונים, גוברת ההכרה כי יש לנהל את הנגר לשם השגת מטרות רבות ומגוונות, אשר מניעת נזקי הצפות היא רק אחת מהן ומתחזקת התפיסה כי מי הנגר הם משאב בעל פוטנציאל כלכלי וסביבתי שיש לשמור עליו ולטפל בו. העקרון הבסיסי של תפיסה זו, הנקראת תכנון רגיש למים (תר”ם), היא ניצול חוזר של מי הנגר, כך שיהווה תוספת למשאבי המים הניתנים לשימוש ישיר או לאחר אגירה במאגרים או במי התהום.

מערכות ניקוז עירוניות הן מערכות מורכבות הכוללות איסוף, הובלה, אחסון וטיפול במי נגר. ב-LDD  נעשתה פריצת דרך טכנולוגית ביכולות המידול, הבקרה והשליטה מרחוק במערכות אלו ואנו מציעים מערכת חדשנית לחיבור הפתרונות הירוקים הבדידים ברמת הבניין, השכונה והעיר, ואת מערכת ההובלה האזורית ,הגרביטציונית, לכדי מערכת אחת, דינמית ומגיבה שמאפשרת לשלוט בנגר העירוני, בזמן אמת, תוך מקסום התועלות האקולוגיות והכלכליות בכל קנה מידה בין אם מדובר במטרופולין, עיר, שכונה, או מתחם מגורים.

  • יעול מערכת הניקוז לחסכון כלכלי וניצול מיטבי של מי הנגר- זיהוי פתרונות ותכנון מתקדם באמצעות אלוגריתמים המבוססים על מידול הידרולוגי והידרוגיאולוגי.
  • שדרוג תשתית קיימת בעלות שולית בזכות שימוש במודל הידראולי מתקדם לחיבור מערכות הניקוז והתיעול, הירוקות והגרביטציוניות לכדי תשתית טכנולוגית אחת.
  • תכנון ויישום מערכת חכמה לניהול של אירועי נגר תוך אופטימיזציה של ביצועי המערכת בצורה מלאה בזמן אמת (Real time control).
ליאור אסף

מנהל תחום: ליאור