מערכות אספקת מים

חברת LDD מספקת שירותי ייעוץ, תכנון, פיקוח הנדסי וביצוע בכל הקשור לאספקת מים, ניהול משאבי מים, ניהול נגר עילי במרחב העירוני ופיתוח תשתיות מים במגזר העירוני והחקלאי.

שינויי אקלים וירידה בכמות המים הזמינים לאדם ולמערכות אקולוגיות מהווה אתגר מתמשך למתכנני ומהנדסי מערכות אספקת מים. באופן מעשי, האתגרים המרכזיים של ניהול משאבי מים ניתנים להבנה רק בהקשר רחב יותר בשילוב כלל הגורמים הסביבתיים, הכלכליים וההנדסיים. הערכת משאבי מים היא אחת מאבני היסוד הנדרשות בהליך קבלת החלטות על ידי רשויות לקראת תהליכי פיתוח אזורי.

שירותים:

החברה נותנת מענה מלא, הן בפרויקטים בישראל והן בפרויקטים בחו”ל, החל משלב סקרי ההיתכנות ותכנון ראשוני ועד שלבי הביצוע על כל מרכיביו.

  • תכניות אב
  • חקירות הידרולוגיות והידרוגיאולוגיות המסייעות בניתוח מקורות מי תהום ומים עיליים ברמה המקומית והאזורית להערכה של יכולת משאבי המים לספק באופן בר קיימא ומתמשך את צרכיי המגזר העירוני והחקלאי באזור
  • תכנון מוקדם וכללי
  • תכנון מפורט לקראת ביצוע
  • ביצוע או ניהול ופיקוח על הפרוייקט

בשנים האחרונות ביצעה חברת LDD עשרות רבות של סקירות, עבודות תכנון ופרויקטי אספקה ופיתוח משאבי מים, בישראל וברחבי העולם, במדינות מתפתחות ומפותחות כאחד.

ליאור אסף

מנהל תחום: ליאור