דף הבית / תחומים / ייעוץ סביבתי/ חוות דעת מומחה בהליכים משפטיים

חוות דעת מומחה בהליכים משפטיים

בשנים האחרונות, עם התעוררות המודעות לתחום איכות הסביבה על היבטיה השונים, עומדים גופים שונים בפני תביעות משפטיות מצד גורמים שונים לרבות גופי רגולציה, מחזיקי קרקע אל מול בעלי הקרקע, בעלי נכסים שכנים שבהם התגלה זיהום ממקור שקיימת לגביו מחלוקת וכיוצ”ב. הליכים משפטיים אלו ודרישות החקירה, הטיפול והשיקום הנגזרים מהם עשויים להשית עלויות משמעויות על החברה העומדת בפניהם. לפיכך, קיימת חשיבות רבה לא רק לפן המשפטי אד הוק אלא גם להכוונה של גורם מקצועי מהמעלה הראשונה במסגרת הצוות המטפל בהליכים אלו. ליווי מקצועי זה עשוי להביא להבנה עמוקה יותר של הבעיה הסביבתית שעל הפרק וכפועל יוצא להבהרת חלקה של החברה או המפעל באחריות הסביבתית ובנטל הכלכלי הנובע ממנה.

LDD ליוותה לאורך השנים מספר הליכי בוררות משפטיים ומקצועיים ונתנה מענה לכתבי תביעה הנוגעים לזיהומי קרקע ומי תהום של חברות מהמובילות במשק.

הידע המקצועי שהביאו איתם המומחים מטעם LDD  להליך סייעו בגיבוש חומר הראיות וחיזקו את הטענות המשפטיות ובכך, למעשה, הביאו לחיסכון ניכר שנאמד בהיקפים של עשרות מליוני שקלים.

יעוץ וליווי מקצועי בהליכים משפטיים

חוות דעת מקצועית

אומדן עלויות לשיקום קרקע ומי תהום

יעוץ וליווי מקצועי בהליכים משפטיים

ליווי ומתן דגשים ליועץ המשפטי הפועל מטעם החברה או המפעל בכתיבת כתבי הגנה, בוררויות או מסמכים משפטיים שונים ומתן דגשים מקצועיים נדרשים לצורך כתיבת מסמך משפטי מנצח.

חוות דעת מקצועית

הכנת חוות דעת מקצועיות במגוון נושאים סביבתיים הנוגעים להשפעת החברה או המפעל העומדים במסגרת ההליך על זיהום קרקעות ומי תהום. ושימוש בכל הכלים המקצועיים העומדים לרשותם להוכחת ו/או חיזוק הטיעונים המשפטיים, לרבות באמצעות סקרי סיכונים.

אומדן עלויות לשיקום קרקע ומי תהום

הכנה ובדיקה של אומדני עלויות לשיקום קרקע ומי תהום מזוהמים בחלופות שונות בכלל ובמסגרת ליווי הליכים משפטיים בפרט. אומדני הנזק ילוו תמיד בראיות חותכות וכלים מקצועיים, ככל הניתן, לביסוס טענותינו לטובת ההליך.