דף הבית / תחומים / ייעוץ סביבתי/ בנייה משמרת מים

בנייה משמרת מים

תקנות תמ”א 34/ב’/4 מנחות לבנייה משמרת מים ותכנון אמצעים לקליטת כמות גדולה ככל הניתן של מי נגר עילי על מנת להפחית את בזבוז משאבי המים ולאפשר את חלחולם ואגירתם להעשרת מי תהום.

אמצעים אלה כוללים שטחי גינון וחיפוי משטחים וחניות בחומרים ושיטות המאפשרים חילחול כגון: חלוקים, אבנים משתלבות עם מרווחי חילחול ביניהן, ועוד. כאשר השטח המאפשר חילחול קטן מ – 15% משטח התכנית, מגדירה התמ”א את הצורך בהתקנת מתקני החדרה כמו תעלות, אגני חילחול או קידוחי החדרה לקרקע ולמי התהום.

LDD החברה המובילה בישראל לניהול ושיקום מי תהום, מספקת מגוון שירותים בתחום הבניה משמרת מים וניהול נגר עילי:

  • חישוב החלחול הטבעי והגדרת הצורך במתקני החדרה לפי הנחיות תמ”א 34/ב’/4, תוך התייחסות לאזורים הרגישים להחדרת נגר עילי
  • תכנון בארות חלחול, בתיאום עם יועצי הניקוז והאינסטלציה
  • ייצוג הלקוח בוועדות קידוחים ברשות המים, לצורך קבלת אישור לביצוע קידוחי החדרה למי התהום
  • קידוח בארות חלחול