דף הבית / תחומים / ייעוץ סביבתי/ בדיקת נאותות סביבתית (Due Diligence)

בדיקת נאותות סביבתית (Due Diligence)

“בדיקת נאותות סביבתית הינה חלק מבדיקת נאותות לקראת ביצוע עסקה מסחרית באם זה מכירה, רכישה, או מימון מחדש. חשוב מאד להעריך את הפוטנציאל לזיהום קרקע ומי תהום אשר עלולים לטמון בחובם עלויות נסתרות בכל עסקה”

בעת ביצוע עסקה מסחרית, התחייבויות סביבתיות נסתרות יכולות להיות הרסניות, עם פוטנציאל לעלויות גבוהות משווי הנכס עצמו במקרים מסוימים. בטרם ביצוע עסקת רכש גדולה, כולל רכישה, מכירה, שכירה או מימון מחדש, בדיקת נאותות סביבתית הינה כלי נחוץ ומרכזי לניהול סיכונים והימנעות מהתחייבויות לא ידועות.

בדיקת נאותות סביבתית היא תהליך פורמלי להערכת סיכון פוטנציאלי לזיהום סביבתי, כגון זיהום קרקע או מי תהום. התקנים לניהול נאותות סביבתית נקבעים על ידי הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה EPA  על פי הנחיות ASTM Standard E1527-05.

LDD מספקת שירותי בדיקת נאותות סביבתית, להפחתת אי ודאות, עבור חברות בינלאומיות וישראליות במסגרת עסקאות נדל”ן או מיזוגים ורכישות. ודאות מאפשרת להימנע ממצבים של אחריות על נזקים סביבתיים וממחויבויות עתידיות לשיקום ואף מאפשרת להפחית את עלות העסקה באמצעות הוכחת נזק סביבתי קיים.

ל-LDD ידע נרחב בחקיקה בישראל בתחומי איכות סביבה וניסיון ענף במתן שירות בבדיקות נאותות סביבתיות ובדיקות בטיחות וגהות, שנרכש במהלך עשרות רבות של תהליכי בדיקת נאותות שביצעה החברה עבור חברות מן הגדולות בעולם ובהן חברות השקעה, חברות יעוץ, חברות נדל”ן, חברות תעשייתיות, חברות אנרגיה ועוד.

בנוסף, LDD מבצעת בדיקות סביבתיות ובטיחותיות תקופתיות עבור מספר חברות בישראל לפי אותו עיקרון כמו זה בבדיקת נאותות. בדיקות תקופתיות הינן בדיקות פנימיות עבור מפעלים וחברות שמטרתן זיהוי ותיקון ליקויים, עדכון נהלי עבודה על פי שינויים בחוק ושיפור התנהלות החברה בעניינים סביבתיים.

אורן רינת

מנהל תחום: אורן

תכולת עבודה בבדיקת נאותות סביבתית

תכולת עבודה בבדיקת נאותות סביבתית

תהליך העבודה בבדיקות נאותות כולל:

  • סקירה היסטורית של פעילות באתר
  • סיורים בשטח
  • בחינה של דרישות הרשויות הנוגעות לאתר
  • ראיונות עם עובדים
  • סקירה של כל המסמכים הרלוונטיים

בסוף התהליך ניתן להעריך, על פי המידע שנאסף, אם קיים פוטנציאל לזיהום קרקע ומי תהום בשטח האתר ובמידה וכן, להעריך את עלות שיקומו והסבירות שזו תדרש.