בארות ניטור מי תהום

LDD קודחת ומתקינה בארות מים לאיתור מקורות זיהום והערכת היקף הזיהום. אקוויפר החוף הינו אחד ממאגרי המים העיקריים של מדינת ישראל ומצוי בקרבה לריכוזי האוכלוסייה ולפני השטח. לאורך השנים התבצעה שאיבה מוגברת מהאקוויפר וגרמה להמלחת המים וירידה באיכותם. הבנייה המאסיבית מעל לשטח האקווה יצרה מקורות פוטנציאלים רבים לזיהום כגון: תחנות דלק, מפעלים, שפכים ביתיים וחקלאיים.

התקנת בארות הניטור נועדה לשקף את מצב מי התהום בנקודה בה הותקנה הבאר, יש כמה סוגי בארות: ניטור תעשיה (נ.ת) שממוקמות במפעלים מזהמים או כאלו שיש חשד שזיהמו מי תהום, בארות ניטור דלק (נ.ד) הממוקמות בתחנות דלק או מתקני דלק, ובארות התראה שמטרתם להגן על בארות הפקת מי תהום ולזהות זיהומים לפני שמגיעים לבארות השתיה.

הבארות נדגמות אחת לתקופה בהתאם להערכת מצב של רשות המים.

אנחנו בLDD מספקים שירות אמין מקצועי ובלוחות הזמנים שמוכתבים על ידי רשות המים והלקוח, טובת הלקוח הינה בחשיבות עליונה מבחינתנו וכאשר ישנם דרישות שאין בהם צורך מבחינה מקצועית אנו נעמוד על שלנו שאין צורך לבצע אותם.

התקנה באמצעות צינור מגן ללא נוזלי קידוח (Casing או Hollow Stem)

קידוח באמצעות נוזלי קידוח

קידוח דחיקה ישירה

התקנה באמצעות צינור מגן ללא נוזלי קידוח (Casing או Hollow Stem)

בשיטה זו מבצעים קידוח שמרכזו חלול לעומק אליו רוצים להגיע. בסיום הקידוח משחילים את צינור הבאר במרכז צינור המגן ושולפים את צינור המגן.

שיטה זו מאפשרת קידוח נקי וללא חומרים שעשויים להשפיע על איכות הדיגום.

קידוח באמצעות נוזלי קידוח

בשיטה זו נקדח באמצעות באמצעות נוזלי קידוח כגון בנטונייט ופולימר

נוזל הקידוח שומר על שלמות הבור ומונע התמוטטות הקידוח. שאריות הקידוח יוצאות מהקדח באמצעות נוזלי קידוח.

לאחר הגעה לעומק הרצוי מוכנס צינור הקידוח והקדח נסגר בהתאם למפרט.

שיטה זו אינה מוגבלת בעומק.

קידוח דחיקה ישירה

הקידוח מתאים להתקנת בארות בקוטר עד 1' ומבוצע ע"י דחיקת מוטות הקידוח כאשר בתחתית המוטות ישנו פקק. לאחר הגעה לעומק הדיגום הרצוי מושחלת בתוך המוטות באר עשויה PVC כאשר החלק המחורץ עטוף בחצץ קווארצי, לאחר הכנסת הבאר המוטות נשלפים והבאר נשארת בקרקע.

השיטה מאפשרת שיקוף תמונת מצב של מי התהום באתר ברזולוציה גבוהה משמעותית מהשיטה הקונבנציונאלית.

ניתן להתקין 4-10 בארות לעומק של 5-25 מטר כתלות בחתך הקרקע.