ldd default

שיקום TCE

פברואר 12, 2013

בשטח בו תוכננה הקמה של מבנה משרדים עלה חשד לזיהום מי תהום בעקבות פעילות עבר בסביבתו של השטח. שיקום מי התהום בוצע בשיטה ייחודית הכוללת הזרקת חומר פעיל בשם EHC-F …

ldd default

סקר היסטורי לאיתור מקורות זיהום קידוח בחומרי נפץ

מגזר: תעשייה תיאור היסטוריית האתר: בקידוח חקלאי נמצאו ריכוזי חומרי נפץ וחומרים אורגנים נדיפים, חלקם בריכוזים גבוהים מערך הסף המומלץ לשתיה על פי ה- EPA. מטרה: איתור פעילויות בעבר ובהווה …

כל הזכויות שמורות, אל.די.די טכנולוגיות מתקדמות בע"מ | תנאי שימוש באתר

עיצוב: VAZA | פיתוח: The Shark Lady