ldd default

שיקום TCE

פברואר 12, 2013

בשטח בו תוכננה הקמה של מבנה משרדים עלה חשד לזיהום מי תהום בעקבות פעילות עבר בסביבתו של השטח. שיקום מי התהום בוצע בשיטה ייחודית הכוללת הזרקת חומר פעיל בשם EHC-F …

ldd default

שיקום קרקע ומי תהום בתחנת דלק

תעשייה: תחנת תדלוק תיאור היסטוריית האתר: תחנה ותיקה שפעלה מתחילת שנות ה-50 של המאה ה-20. בעקבות גילוי של MTBE בבאר הפקה של חברת מקורות הסמוכה לתחנת התדלוק, הקרקע בוצעה חקירה …

ldd default

סקר היסטורי לאיתור מקורות זיהום קידוח בחומרי נפץ

מגזר: תעשייה תיאור היסטוריית האתר: בקידוח חקלאי נמצאו ריכוזי חומרי נפץ וחומרים אורגנים נדיפים, חלקם בריכוזים גבוהים מערך הסף המומלץ לשתיה על פי ה- EPA. מטרה: איתור פעילויות בעבר ובהווה …

ldd default

מכרז ארצי לסקירת קרקעות מזוהמות של המשרד להגנת הסביבה...

תיאור היסטוריית האתר: במסגרת קידום הצעת החוק למניעת זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות שמקודם על ידי המשרד להגנת הסביבה, ביצעה חברת LDD עבודת מיפוי מדויק (באמצעות כלי GIS) של אתרים …

כל הזכויות שמורות, אל.די.די טכנולוגיות מתקדמות בע"מ | תנאי שימוש באתר

עיצוב: VAZA | פיתוח: The Shark Lady