שיקום קרקע ומי תהום

במהלך שנות פעילותה נוהלו ב-LDD מאות פרויקטים סביבתיים. חלק מפרויקטים אלו כוללים ביצוע, ליווי סביבתי ושיקום לאתרים מזוהמים במתחמים בהם בוצעה הריסת מבנים ותשתית קיימת. בדרך כלל המטרה היא הקמת מתחם בעל אופי חדש, שדרוג התשתיות והשימושים הקיימים ו/או שינוי יעוד הקרקע. השירות המוצע במקרה זה הוא ליווי סביבתי מיטבי, העונה על דרישות הרגולציה תוך עמידה בתקנות סביבתיות ושימור צרכים ייחודים של הפרויקט. בסיום הפרויקט מקבל התהליך המוצע במסגרת הליווי אישור מהגורמים הסביבתיים הרלוונטיים, ומאפשר קבלת האישורים הסטטוטוריים והמנהליים  הנדרשים לצורך קידום הפרויקט.

הליווי הסביבתי כולל שיתוף נציג LDD בכל אחד משלבי העבודה: משלב התכנון בקביעת סדר הפעולות הסביבתי שיש ליישם באתר, ביצוע חקירה סביבתית מקדימה (כגון סקר גז קרקע וסקר קרקע) לצורך הערכת היקף הזיהום, מאפייניו ופריסתו  באתר, איתור מוקדי זיהום חשודים באתר וקביעת ההשפעות על העבודה השוטפת בכל אחד משלבי הביצוע. תהליך זה מאפשר עדכון, הנחיה ותאום בין כלל הגורמים הרלוונטיים ובעלי העניין בנוגע לסוגיות הסביבתיות בפרויקט. תיאום זה מאפשר השפעה מועטה ככל הניתן של סוגיות סביבתיות על התקדמות העבודה.

במהלך הפרויקט נשמר קשר רציף עם גורמי התכנון וגורמי התיאום הסביבתיים תוך עדכונם על פי דרישה בתמונת המצב הסביבתית בנוגע לקיומו של זיהום קרקע ו/או מי תהום וקביעת דרכי פעולה המוסכמות לטיפול בו.

מהלך ביצוע העבודה כולל:

  • ליווי צמוד באתר, על ידי נציג LDD והנחיית קבלני ביצוע.
  • ביצוע דיגום קרקע לצורך קביעת רמת הזיהום, ואפיון הקרקע בשטח.
  • חפירת קרקע מזוהמת ופינויה לאתרי סילוק פסולת מאושרים על ידי המשרד להגנת הסביבה.
  • טיפול בהיבטים המנהליים והרגולטוריים – עבודה מול גורמים מקצועיים ומנהליים; משרדי ממשלה, מפעילים של אתרי קליטת הפסולת, ומובילי פסולת מזוהמת מורשים, זאת עד קבלת אישור פינוי לקרקע.
  • ביצוע דיגום קרקע מוודא בכל אזור שנחפר על מנת לקבוע את הצורך בסיום העבודות או המשך החפירה.
  • המלצה על הצורך בהתקנת תשתית לשיקום קרקע ו/או מי תהום עתידי באתר (In – Situ) באזורים בהם לא ניתן לבצע חפירה או באזורים בהם יקום מבנה חדש.
  • עיבוד הנתונים הנאספים בכל אחד משלבי העבודה מאפשר לעדכן לוחות הזמנים לביצוע, עלויות כלכליות והשלכות סביבתיות.

כל הזכויות שמורות, אל.די.די טכנולוגיות מתקדמות בע"מ | תנאי שימוש באתר

עיצוב: VAZA | פיתוח: The Shark Lady