הסמכה על ידי הרשות להסמכת מעבדות

חברת LDD בעלת הסמכה לדיגום קרקע וגז קרקע על ידי הרשות להסמכת מעבדות ובאישור המשרד להגנת הסביבה. בהתאם לתנאי ההסמכה, כל סקרי קרקע וגז קרקע (לרבות דיגום גז קרקע אקטיבי בשיטת TO-15) מבוצעים בחברה על פי הנהלים המעודכנים של האגף לשפכי תעשייה, דלקים וקרקעות מזוהמות במשרד להגנת הסביבה. ההסמכה ונהלי העבודה נערכים בהתאם להנחיות ה-EPA האמריקאי ובמסגרת הסמכה של הרשות להסמכת מעבדות בתקן ISO17025. תהליך הדיגום מבוצע על ידי דוגמי קרקע המוסמכים על ידי הרשות להסמכת מעבדות (ISO17025) ובעלי ניסיון רב בדיגום במאות פרויקטים ברחבי הארץ.

הסמכת LDD על ידי הרשות להסמכת מעבדות מהווה הכרה רשמית ביכולת ובכשירות המקצועית של הארגון לבצע בדיקות בהתאם לצרכי לקוחותיה. תהליך ההסמכה הינו תהליך מתמשך, הכולל כתיבת נהלים, תוכניות עבודה והטמעת מערכת ניהול איכות וניהול מקצועי, הנותנות מענה רציף, עדכני ומקצועי לדרישות התקנים, החוקים והנהלים הרלוונטיים ולדרישות הרשות להסמכת מעבדות.

לאופן דיגום קרקע יכולה להיות השפעה רבה על תוצאות האנליזות המבוצעות על דוגמאות הקרקע כמו גם על מהימנות התוצאות. לשם כך מפעילה חברת LDD מערך לבחינת ובקרת איכות. הפעולות המבוצעות במסגרת ההסמכה כוללות, בין היתר, פעולות של בקרת איכות, תיעוד, הדרכות, ליווי ופיקוח מקצועי, אשר מטרתן לוודא כי הדיגום מבוצע בתנאים הנדרשים על ידי המשרד להגנת הסביבה והרשות להסמכת מעבדות.

עמידה בכל התנאים הנדרשים במסגרת ההסמכה מאפשרת ל LDD לספק ללקוחותיה את השירות המקצועי ביותר, תוך הבטחת איכות של כל התהליכים המבוצעים בשרשרת הדיגום, משלב ביצוע הקידוח, דיגום, נטילת דוגמאות והובלתן למעבדה, ועד לשלב התיעוד ובקרת האיכות. כל אלה בסטנדרטים גבוהים של איכות ומקצועיות.

לפרטים על היקף ההסמכה לחצו כאן 

כל הזכויות שמורות, אל.די.די טכנולוגיות מתקדמות בע"מ | תנאי שימוש באתר

עיצוב: VAZA | פיתוח: The Shark Lady