ייעוץ סביבתי

תחום הייעוץ הסביבתי כולל בתוכו כמה פרמטרים בהם חברתנו נותנת שירות מקצועי מלא.

יעוץ וליווי סביבתי בפני רשויות איכות הסביבה

במסגרת שירותיה המקצועיים מספקת LDD שירותי ייעוץ וליווי בתחומי איכות הסביבה בפני הרשויות ליזמים חברות קבלניות, מפעלים, גופים בסקטור הפרטי והציבורי.  שירותים אלה כוללים ייעוץ בנושאים כגון בקשות להיתרי בניה, ובכללם דרישות לבדיקה וטיפול בקרקע, גז קרקע ומי תהום חשודים כמזוהמים, תנאים ברישיון עסק מטעם המשרד להגנת הסביבה, עמידה בתקנות ובחוקים סביבתיים בתחומים כגון קרקע, מים שפכים ועוד.

השירותים המוצעים כוללים שירותי ייעוץ, לרבות סיורי שטח ללימוד האתר, השתתפות בפגישות עבודה ובפגישות מול הרשויות, מתן חוות דעת מקצועיות מטעם מומחים, כתיבת מסמכים סביבתיים, ליווי וסיוע להטמעת הדרישות וכד', כל אלה עד לשלב קבלת האישורים הנדרשים מרשויות הסביבה השונות.

השירות ניתן על ידי יועצים מומחים מטעם החברה, בעלי ידע אקדמי ומקצועי רב. לחברה ולעובדיה היכרות רבת שנים בעבודה מול הרשויות הרלוונטיות בתחום איכות הסביבה בישראל לרבות המשרד להגנת הסביבה, רשות המים, יחידות סביבתיות וגורמים רבים אחרים בתחום איכות הסביבה.

מבדקים סביבתיים: (ESA (Environmental Site Assessment

ו –(EHS (Environmental Health and Safety

מבדקים אלו מתבצעים בהתאם לצרכי הלקוח. המבדק הסביבתי יכול להיות מבוצע ברמות פירוט ועומק מגוונות תוך הוספת היבטים של בטיחות וגיהות לפי דרישה. המבדק נעשה בהתאם לנהלי ה-ASTM של ה-EPA האמריקאי לאיסוף מידע באתרים החשודים כמזוהמים(Phase I- ESA). במסגרת המבדק מבוצעת סקירה של המסמכים הסביבתיים והמצב בפועל באתר תוך זיהוי ההשפעות הסביבתיות של מתקני החברה בהתאמה לדרישות המפורטות בהיתרים, ברישיונות ובתנאים הנלווים שהוצאו לאתר ע"י הרשויות.

ייעוץ בעסקאות נדלן- גילוי נאות סביבתי (EDD, EHS)

חברת LDD מספקת ליווי מקצועי לתהליכי רכישה או השקעה בנדל"ן. הייעוץ המוצע מהווה כלי מסייע לקבלה וביצוע של החלטות. במקרים רבים מסייע הייעוץ המוצע ללקוחותיו בצמצום אי הוודאות בעת ביצוע העסקה. הגברת הוודאות מאפשרת חיסכון בעלויות העסקה והימנעות מסוגיות של חבות משפטית – סביבתית (Environmental – liabilities) עתידית. הצורך בשירות זה עתיד להפוך למשמעותי אף יותר לאור הצפי לסיום תהליך החקיקה של חוק הקרקעות המזוהמות, המטיל אחריות רבה על בעלי הקרקע והמשתמשים בה.

במסגרת תהליך הגילוי הנאות (Due – diligence), צוות מקצועי ומנוסה בעל ידע רחב בחוקים ובתקנות הרלוונטיים אוסף מידע על האתר והפעילויות המבוצעות בו, כיום ובעבר, במטרה לאתר פוטנציאל זיהום סביבתי או חריגות מדרישות הרגולטורים אשר עלולים לפגוע בערך העסקה המוצעת.

בדיקות היתכנות

בדיקות היתכנות לעסקאות נדל"ן ותוכניות רעיוניות, דוגמת בחינת האפשרות להקמת תחנת דלק באזור נתון. לרשות LDD ידע נצבר ומאגר נתונים גיאוגרפי נרחב המכיל מידע אודות אלמנטים סביבתיים (כגון קידוחי מי שתייה) ותכנוניים, המשמש לביצוע בדיקות אלו.

דו"חות הידרולוגים-סביבתיים

ל-LDD ניסיון עשיר בהכנת מסמכים הידרולוגים-סביבתיים לתוכניות (מתאר ומפורטות) והיתרי בניה. הכנת הדו"חות מתבצעת בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה וכנדרש בתוכניות מתאר ארציות: תמ"א/4/18, תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק, ותמ"א 34/ב/4, תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים – איגום מים עיליים, החדרה, העשרה והגנה על מי תהום. השירותים המסופקים על ידי החברה כוללים: הכנה, הפצה,  ליווי ומעקב מול הרשויות והגופים הרלוונטיים.

סקרי סיכונים

בסיומו של שלב חקירת האתר הכולל איתור ואפיון הזיהום (Phase 1 & Phase 2), קיים צורך לתת מענה לטיפול בזיהום במידה ונמצא. במקרים בהם לא ניתן לפנות את הזיהום מהאתר, עומדות בפני הלקוח שתי חלופות: ביצוע סקר הערכת סיכונים ו/או ביצוע של טיפול בזיהום באתר עצמו (In – Situ) באמצעות מערכת טיפול ושיקום קרקע ו/או מי תהום.

סקר סיכונים נועד לשם הערכה כמותית ו/או איכותית של מידת הסיכון של מזהמים באתר לבריאות האדם ו/או למערכת האקולוגית בסביבת אתר שהוכח כמזוהם בסקרים קודמים (סקרי גז קרקע ו/או קרקע, בדיקות מי תהום). בעת הכנת סקרי סיכונים נבנים מודלים המחשבים את טווח הפגיעה של המזהם ואת ההסתברות שייגרם נזק לנפגע הפוטנציאלי. בסוף תהליך הכנת סקר הסיכונים מתקבל, עבור כל מזהם ועבור כל נפגע פוטנציאלי, ערך המייצג את מידת הסיכון המחושב. ערך זה מאפשר קבלת החלטות בנוגע להמשך הטיפול באתר.

הכנת סקרי הסיכונים נעשית בשיתוף עם חברות מובילות בעולם ובהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה ולנהלי ה- (RBCA (Risk Based Corrective Action

וה-(IRBCA  (Israeli Risk Based Corrective Action.

כל הזכויות שמורות, אל.די.די טכנולוגיות מתקדמות בע"מ | תנאי שימוש באתר

עיצוב: VAZA | פיתוח: The Shark Lady