אודות ביוסויל

ביוסויל היא שותפות בין החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ לבין חברת ביוטרה בע"מ (שבבעלות LDD). מזה כעשור מפעילה ביוסויל, בשטחה התפעולי של החברה לשירות איכות הסביבה ברמת חובב, מתקן לטיפול ביולוגי בקרקעות, בוצות ממתקני טיפול בשפכים, בוצות ממתקני זיקוק ושפכים תעשייתיים המכילים מזהמים אורגניים.

ביוסויל הינה חלוצת תחום הטיפול הביולוגי בפסולת מסוכנת במדינת ישראל, ונחשבת למוקד ידע ובעלת מומחיות רבה בתחום. הטכנולוגיה המתקדמת שבה עושה ביוסויל שימוש נשענת על עשרות שנים של מחקר אקדמי ויישומי שנעשו על-ידי ד"ר רפי מנדלבאום.

ההשקעה הרבה של ביוסויל במחקר תחום הטיפול הביולוגי הקנתה לה יכולת ייחודית בכל הקשור לטיפול בפסולות מסוכנות הנחשבות "קשות פירוק" (פסולות המכילות מזהמים בריכוזים גבוהים וכן בעלי מאפיינים כימיים ופיזיים המקשים על יצירת תנאים אופטימליים הנדרשים לתהליך הטיפול).

במהלך שנות פעילות טיפלה ביוסויל בכ-200,000 מ"ק של פסולות מסוכנות בעלות מורכבות טיפול משתנה וממגוון רחב של מקורות זיהום ותהליכי ייצור.

כתוצאה מהעמקת המחקר היישומי אגב פסולות שהתקבלו אצלה לטיפול, הרחיבה ביוסויל את כושר הטיפול שלה, הן מבחינת סוגי הפסולות (מקורן) והן מבחינת מורכבותן. כך, למשל, הצליחה  ביוסויל לבצע תהליך טיפול מורכב וממושך בבוצות שמקורן בתהליכי זיקוק נפט של אחד מבתי הזיקוק בישראל.

בין סוגי הבוצה המתקבלת לטיפול בביוסויל נכללות גם כאלו המכילות אחוז גבוה של חומר אורגני (TOC) בין 30%-40%, כאשר לעיתים מתקבלות בוצות שהחומר האורגני בהן מגיע אף ל– 70%. ככלל, הטיפול הביולוגי בבוצות מסתיים עם הגעה לערכי סף המאפשרים את הטמנת הבוצה במטמנה לחומרים מסוכנים שבחברה לשירותי איכות הסביבה.

ערכי הסף להטמנה במטמנה לחומרים מסוכנים קבועים בדירקטיבה האירופאית למטמנות (EC/2003/33) והם אומצו על-ידי המשרד להגנת הסביבה. בכל הקשור לתכולה המקסימלית של חומר אורגני בפסולת המיועדת להטמנה, נקבע ערך סף של TOC <6% על בסיס יבש.

ביוסויל משמשת פלטפורמה לשיתוף פעולה בין החברה לשירותי איכות הסביבה ובין חברת ביוטרה בע"מ, בפרויקטים סביבתיים שונים. למעשה, ביוסויל מרכזת לתוכה את הידע הייחודי, המוניטין והניסיון הרב המצוי אצל כל אחד משותפיה, דבר ההופך את ביוסויל לשלם הגדול מסך חלקיו.

כל הזכויות שמורות, אל.די.די טכנולוגיות מתקדמות בע"מ | תנאי שימוש באתר

עיצוב: VAZA | פיתוח: The Shark Lady