מדיניות איכות

הצהרת מדיניות האיכות

חברת "אל.די.די. טכנולוגיות מתקדמות (2005) בע"מ" (LDD) מבצעת עבור לקוחותיה במקצוענות ובמצוינות פעילויות בתחום הגנת הסביבה בהתאמה לדרישות תקנים לאומיים ובינלאומיים, דרישות חוק  ודרישות בעלי הזיקה ומחזיקי הדעה.

חברת LDD מתחייבת לפעול על פי התקנים ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 ו- ISO/IEC 17025, ומפעילה לשם כך מערכת איכות המבטיחה מתן שירות ללקוח בהתאמה לצרכיו המוסכמים והמשתמעים.

החברה מעסיקה עובדים מיומנים, אמינים ומהימנים, מקצה אמצעים ופועלת בשיטות שיישומן מבטיח  מילוי דרישות הבטיחות והבריאות בתעסוקה, בטחון, איכות הסביבה ואחריות חברתית בכל פעילויותיה.

עובדי החברה ומנהליה מאמינים בחשיבות מתן שירות איכותי ללקוח.

עובדי החברה מחויבים לעבוד על פי דרישות התקנים והחוק במדינת ישראל.

יעדים

היעד המרכזי של LDD הינו מתן שירות אמין ומקצועי המותאם לצרכי הלקוח, ובמועד שהוסכם עמו.

הנהלת החברה חותרת לעמדת הובלה במתן שירותים בתחום פעילותה.

אחריות חברתית

גישתנו הניהולית מביאה בחשבון שיקולים חברתיים, אתיים, סביבתיים וכלכליים בניהול ובקבלת החלטות.

איכות סביבה ובטיחות ושיפור מתמיד

הנהלת החברה מצהירה בזאת כי היא מחויבת:

  • לשמירת הסביבה ומניעת זיהום קרקע ומי התהום;
  • לשיפור מתמיד בביצועיה הסביבתיים ובמערכת הניהול עצמה;
  • לפעולה יזומה למניעת מפגעי בטיחות או סביבה שמקורם בפעילותה;
  • לפעולה להפחתת הסיכונים התעסוקתיים בעת מתן שרותיה, בכפוף להנחיות הבטיחות שלה ושל לקוחותיה.

אנו מצהירים כי חברתנו עומדת בכל דרישות החוק הרלוונטיות בנושאים הנ"ל.

כל עובדי החברה מכירים את תיעוד האיכות ואחראים ליישום המדיניות והנהלים בתחום פעילותם.

חברת "אל.די.די. טכנולוגיות מתקדמות (2005) בע"מ" מחויבת לעמוד בדרישות החוק, בדרישות  ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 ו- ISO/IEC 17025, בדרישות הרשויות ובדרישות נוספות של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ושל מכון ההתעדה.

כל הזכויות שמורות, אל.די.די טכנולוגיות מתקדמות בע"מ | תנאי שימוש באתר

עיצוב: VAZA | פיתוח: The Shark Lady