שיקום TCE

תעשייה:

נדל"ן

תיאור היסטוריית האתר:

בשטח בו תוכננה הקמה של מבנה משרדים עלה חשד לזיהום מי תהום בעקבות פעילות עבר בסביבתו הקרובה של השטח. בשטח עצמו לא התבצעה פעילות תעשייתית אך בקרבתו פעלו בעבר מפעלים מקררים, מפעלי צביעה, מפעלי מתכות, מוסכים, ותחנות דלק.

לפני תחילת עבודות הבנייה באתר, נקדח במרכז השטח קידוח תצפית לעומק 22 מ'. בדיגום שבוצע בקידוח בסוף שנת 2007 נמצאו במי התהום ריכוזים גבוהים של TCE

(Trichloroethylene) , מעל 14,300 ppb כאשר תקן מי שתייה (2007) קובע כי מותר ריכוז של  50 ppb.

במחצית הראשונה של שנת 2008  בוצעה באתר שאיבת מים לצורך שפילת  מי תהום לצורך חפירת קומות מרתפי חנייה. בחודש אוגוסט 2008 בוצע דיגום של המים הנשאבים מ-6 הבארות (בארות 0-5) בשטח האתר ונמצאו מזהמים אורגניים מוכלרים במי התהום הנשאבים, ובפרט TCE בריכוזים של 300-11,300 ppb. במסגרת היתר הבנייה לפרויקט נדרשו בעלי השטח לבצע פעולות לטיפול במי התהום הנמצאים מתחת לשטח הפרויקט ולקדוח 2 קידוחי ניטור רב מפלסיים חדשים מחוץ לאתר ובצמוד אליו.

מטרה:

שיקום מי תהום מזיהום ב-Trichloroethylene) TCE).

פתרון:

שיקום מי התהום באתר בוצע בשיטה ייחודית הכוללת הזרקת חומר פעיל בשם EHC-F המעודד את הפירוק הביולוגי של המזהמים לחומרים בלתי מזיקים. למעשה, מדובר בעבודה ראשונית מסוגה בישראל. מנגנון הפעולה של EHC-F משלב הן טיפול כימי והן טיפול ביולוגי. החיזור הכימי נגרם כתוצאה ממגע של החומר המזהם עם ברזל 0 ערכי (Zero Valent Iron – ZVI), שיפור התרמודינמיקה של החיזור על ידי הורדת פוטנציאל הרדוקס לערכים של -300 mV, והגדלת שטחי הפנים הריאקטיביים הודות לברזל המומס ומלחי ברזל כגון מגנטיט. הפירוק הביולוגי בתסיסה אנאירובית, מייצר חומצות שומן ומימן הגורם לפירוק הכלור ממולקולות המזהם.

בחודש אוקטובר 2009 בוצעה הזרקה של כ-5 טון EHC-F לבארות 1-4. כאשר מחצית מכמות החומר הוזרקה לבאר 2 והיתר הוזרק לבארות הנותרות.

מחודש נובמבר 2009 החל ניטור מי תהום תקוף של בארות ההזרקה והניטור בשטח האתר. בחודש בתחילת 2010 הותקנו 2 קידוחי ניטור רב מפלסיים. כל קידוח הורכב מ-3 צינורות ניטור המאפשרים דיגום מים בעומקים של כ- 1, 6 ו-11 מ' מתחת למפלס מי התהום (בארות 10-12 ו13-15).

במהלך שנת 2010-2011 המשיך ניטור מי התהום בבארות בתוך שטח האתר ומחוצה לו בבארות הרב מפלסיות להימצאות חומרים אורגניים מוכלרים.

שנתיים לאחר ההזרקות, ניתן היה לראות כי בארבע הבארות בהם בוצעה ההזרקה קיימת ירידה דרמטית של למעלה מ-99% בריכוזי ה-TCE (גרף 1) אל מתחת לתקן מי השתייה ושל למעלה מ-90% בריכוז כלל המזהמים האורגנים המוכלרים. בכלל הבארות (ממוצע כללי) בשטח האתר קיימת ירידה משמעותית של למעלה מ- 95% בריכוזי ה-TCE אל מתחת לתקן מי השתייה במרבית הבארות ושל כ-80% בריכוז כלל המזהמים האורגנים המוכלרים.

לאור הממצאים שהתקבלו שנתיים לאחר ההזרקות, ניתן לומר כי פרויקט השיקום הצליח מעל ומעבר ליעד של פירוק 90% מכמות ה-TCE והפחית את כלל הממסים המוכלרים ביותר מסדר גודל, ועל כן ניתן לומר כי הפרויקט הסתיים בהצלחה.

פרטי המקרה:

אתר:       

חסוי

ייעוד:                                      

מבנה משרדים

מיקום:  

תל אביב

מזהמים:                                 

Trichloroethylene) TCE)

סוג קרקע:    

קרקע חרסיתית חומה כבדה עד עומק 8.5 מטר, חול חרסיתית עד עומק 11 מטר וחול כורכרי אל תוך מי התהום.

מפלס מי תהום:  

1- מטר (רום אבסולוטי), כ- 14.3 מטר מפני השטח            .

מצב סופי:                                

ריכוזי TCE ירדו אל מתחת לתקן מי שתייה.

כל הזכויות שמורות, אל.די.די טכנולוגיות מתקדמות בע"מ | תנאי שימוש באתר

עיצוב: VAZA | פיתוח: The Shark Lady