סקר היסטורי לאיתור מקורות זיהום קידוח בחומרי נפץ

מגזר:

תעשייה

תיאור היסטוריית האתר:

בקידוח חקלאי נמצאו ריכוזי חומרי נפץ וחומרים אורגנים נדיפים, חלקם בריכוזים גבוהים מערך הסף המומלץ לשתיה על פי ה- EPA.

מטרה:

איתור פעילויות בעבר ובהווה שיתכן ומקור הזיהום שנמצא בקידוח הוא כתוצאה מפעילותם, וזאת כשלב מקדים לביצוע חקירת קרקע ומי תהום לאיתור ותיחום הזיהום באזור הנסקר.

פתרון:

ביצוע סקר היסטורי, שכלל בשלב הראשון בחינה של איכות מי התהום ברדיוס של 2 ק"מ בקידוחים סמוכים באזור, וסריקה של כלל הפעילויות באזור שהינן בעלות פוטנציאל זיהום מי תהום במזהמים שהתגלו בקידוח.

פרטי המקרה:

 

אתר:

קידוח למי תהום

ייעוד:

קידוח הפקה לחקלאות

מיקום:

מועצה אזורית באר טוביה

מזהמים:

חומרי נפץ, חומרים אורגנים נדיפים, חומרי הדברה

סוג קרקע:

כורכר

מפלס מי תהום:

כ- 20 מ' מתחת לפני השטח

מצב סופי:

נמצא כי זיהום מי התהום במזהמים שנמצאו בקידוח מתפשט במרחב בהתאם לכוון זרימת מי התהום באזור, והגיע לקידוחים נוספים באזור, הממוקמים עד למרחק של כ-700 מ' מערבית ממיקום הקידוח. בהמשך נמצא כי מקור הזיהום בחומרי נפץ הנו כתוצאה מפעילות שני מפעלים שפעלו בעבר ב"פארק תעשיות ראם", הממוקם במעלה זרימת מי התהום באזור, ועסקו בפירוק ומחזור נשק ותחמושת. המרכזי והגדול ביניהם היה "מפעל מבצע חברה בע"מ", שפעל בין השנים 1963 – 1990 (לערך) והשתרע על שטח של כ-1,000 דונם. השני היה מפעל א.מ.ט, שפעל משנת 1974 ועד סביבות שנת 1980.

הימצאות זיהום במי תהום מעידה על זיהום קרקע בשטח אזור התעשייה בו פעלו מפעלי התחמושת, שאותרו בעבודה זו כמקור לזיהום שהתגלה במי התהום באזור. ממצאי העבודה מהווים בסיס להמשך חקירת ותיחום זיהום הקרקע ומי התהום באזור, וזאת כשלב מקדים לבחינת היקף הזיהום ובחינת אפשרויות השיקום.

העבודה בוצעה במימון המשרד להגנת הסביבה, במסגרת "מכרז ארצי לסקירת קרקעות מזוהמות" ובסיוע רשות המים.

כל הזכויות שמורות, אל.די.די טכנולוגיות מתקדמות בע"מ | תנאי שימוש באתר

עיצוב: VAZA | פיתוח: The Shark Lady