מתן ליווי מקצועי למחלקה משפטית

נושא:

מתן ליווי מקצועי צמוד למחלקה משפטית של חברת תחבורה מוכרת במסגרת הליכי בוררות הנוגעים למידת האחריות והיקף הזיהום במתחמים אותם היא הפעילה.

תיאור הסוגייה המשפטית:

במסגרת סיום תקופת שכירות ארוכת טווח של מספר לא מבוטל של מתחמים, נדרשה חברת התחבורה לעמוד בתנאי הסכם שנחתם בינה לבין בעלי הקרקע המחייב אותה לשקם את הקרקעות לקראת פינוי המתחמים. בין החברה לבין הבעלים נתגלעו מחלוקות באשר לרף השיקום הנדרש ובאשר להיקפי הזיהום במתחמים, אשר נאמדו בעשרות מיליוני ₪, ואשר הועברו להכרעה בידי בורר מוסכם.

מטרה:

לספק כלים מקצועיים וראיתיים למחלקה המשפטית, על מנת שתוכל להכין כתבי הגנה ותצהירים מבוססים ומשכנעים כנגד התביעות שהוגשו נגדה.

תיאור העבודה:

עבודה צמודה של מומחי LDD יחד עם המחלקה המשפטית של חברת התחבורה במהלכה ניתן ייעוץ מקצועי וראייתי בשלוש בוררויות בהן עלו סוגיות מורכבות בקשר לטיפול בקרקעות ומי תהום מזוהמים. העבודה כללה בין השאר: ניתוח ממצאי חקירה סביבתית, אומדני עלויות ותחשיבי נזק, סקרי חלופות, שימוש במגוון נרחב של כלים הכולל סקרי סיכונים, טכנולוגיות מתקדמות ורבים נוספים. כל זאת, בכדי לגבש כתבי הגנה מנצחים. העבודה המאומצת התנהלה ימים כלילות תוך עמידה בלוחות זמנים קצרים ושמירה על יחסי אנוש טובים.

תוצאות העבודה:

הידע המקצועי שהביאו איתם מומחיLDD  להליך סייעו בגיבוש חומר הראיות וחיזקו את הטענות המשפטיות. ובכך, למעשה, הביאו לחיסכון ניכר שנאמד בהיקפים מוערכים של עשרות מיליוני שקלים.

כל הזכויות שמורות, אל.די.די טכנולוגיות מתקדמות בע"מ | תנאי שימוש באתר

עיצוב: VAZA | פיתוח: The Shark Lady